Stel cookie voorkeur in

Passend onderwijs

De beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. 

Zorgplan

In het zorgplan staat beschreven hoe wij voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Om goede zorg te kunnen bieden aan alle leerlingen is het belangrijk een goede visie op onderwijs te hebben en daar hoort een duidelijke zorgstructuur bij. De  hoe wij 

De zorgstructuur heeft als doel dat alle leerlingen in beeld zijn op cognitief, sociaal en emotioneel gebied waardoor wij de leerlingen de zorg kunnen bieden die nodig is. Deze zorgstructuur zorgt ervoor dat wij kinderen kunnen begeleiden die   voldoende hebben aan de basiszorg, kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het aanleren/verwerken van de lesstof, omdat zij dyslexie hebben, omdat zij (hoog)begaafd zijn of op sociaal/emotioneel gebied.                                                                                                           

Basisondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband

Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.

De route

Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek met basisscholen een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen waarbij scholen nauw samenwerken met het Samenwerkingsverband.