Stel cookie voorkeur in

Dyslexie

Dyslexiebeleid

Al in een vroeg stadium zijn we alert op signalen die kunnen duiden op dyslexie. We maken gebruik van observaties, het Cito leerlingvolgsysteem en het signaleringsinstrument: dyslexieprotocol.

Al onze bevindingen en  interventies worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem  zodat we de ontwikkeling van de leerlingen optimaal kunnen volgen.

Begeleiding

De begeleiding van leerlingen met leesproblemen vindt plaats binnen en waar nodig buiten de groep. Leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het lezen en/of spellen en uitvallen bij de toetsen, krijgen extra begeleiding, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Hulpmiddelen
  • We hanteren verschillende leesvormen zoals maatjeslezen, duolezen en tutorlezen (woord- en tekstlezen).
  • Op school is een onderwijsassistent aanwezig die de teksten van begrijpend lezen en de informatieve teksten van onze methode ‘Alles-in-1’ buiten de groep voorbereidt met deze leerlingen d.m.v. pre-teachen.
  • Leerlingen met uitval op gebied van spelling krijgen extra instructie van de leerkracht n.a.v. foutenanalyses.
  • Daarnaast hanteert de methode drie niveaus waardoor elke leerling op zijn/haar eigen niveau werkt.

De leerkracht past bij deze leerlingen de normering bij het werk en de toetsen aan.

Dyslexieverklaring

Mocht de extra begeleiding niet het gewenste resultaat opleveren en wordt er geen of niet voldoende resultaat gemeten, dan wordt in overleg met ouders besproken wat de te volgen stappen zijn voor een eventuele aanvraag van een (vergoede) dyslexieverklaring. Voor de inhoud van de begeleiding binnen onze school is een dyslexieverklaring niet noodzakelijk.